Oddział Zachodniopomorski Towarzystwa Chirurgów Polskich Zebranie w dniu 22 lutego (sobota) 2014 r godz 9,30 w restauracji Willa Ogrody ul. Wielkopolska 19, Szczecin

Oddział Zachodniopomorski Towarzystwa Chirurgów Polskich
Zebranie w dniu 22 lutego (sobota) 2014 r godz 9,30 w restauracji Willa Ogrody ul. Wielkopolska 19, Szczecin

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Uprzejmie zapraszamy na spotkanie Oddziału Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich poświęcone głównie naszym sprawom zawodowym. Pragnę podkreślić, że głównym prelegentem będzie  Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich prof. Grzegorz Wallner.

Program spotkania: 

1. Propozycje programowe ZG TChP w kadencji 2013-2015 - prezes TCHP prof. Grzegorz Wallner
2. Specjalizacja w chirurgii - wyzwania XXI wieku - prezes TCHP prof. Grzegorz Wallner. 
3. Dyskusja

4. Ceftarolina – w empirycznej terapii zakażeń w chirurgii- przypadki kliniczne- prof. Grzegorz Wallner
5. Fraxiparine w profilaktyce przeciwzakrzepowej - Aneta Kaczyńska Aspen Polska-

 

Lunch

Przewodniczący ZO TCHP
Prof. Józef Kładny