ZAPROSZENIE

ZACHODNIOPOMOSKI ODDZIAŁ
TOWARZYSTWA CHIRURÓW POLSKICH

Ma zaszczyt zaprosić na zebranie naukowe, które odbędzie się
w dniu 20 października 2007 r. o godz. 10.00 w klubie REMEDIUM 
ul M. Curie- Skłodowskiej 11.

Program zebrania:

1. Otwarcie dr hab. N. med. Marek Kamiński
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej                                                        -5 minut
2. 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich - Dr. hab. n. med. Józef Kładny
3. prezentacja stromy internetowej zachodniopomorskiego Oddziału Tchu.
Lek. Med. Labie Zair
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej                                                      -15 minut

Część naukowa

4. Dr. n. med. Mariola Post
''Blokery zawału mięśnia sercowego u chorych z ostrym i krytycznym 
niedokrwawieniem kończyn dolnych"                                                                  -25 minut
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Oddział Chirurgii
Ogólnej i Transplantacyjnej

Część szkoleniowa

5. Dr. N. med. Janusz Wójcik
,,Odmy jamy opłucnej w praktyce chirurga ogólnego"                                      - 30 minut
Oddział Kliniczny chirurgii Klatki Piersiowej Szpital Specjalistyczny 
Szczecin- Zdunowo

6. Dyskusja, wolne wnioski.

7. Lunch