ZAPROSZENIE

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Nasze trzecie spotkanie mimo pewnych problemów udało się zorganizować i co cieszy przy dużym zainteresowaniu z Państwa strony. Jest to dla mnie dowodem, że istnieje potrzeba organizacji tego typu spotkań. W tym roku utrzymaliśmy formułę spotkania wzorując się na latach poprzednich z tym, że wprowadziliśmy drobną modyfikację organizując warsztaty stomijne dla Pań Pielęgniarek. Staraliśmy się zadbać o interesujący program naukowy nie zapominając o tym, że nie samą nauką chirurg żyje.... Zapraszam serdecznie do aktywnego uczestnictwa życząc owocnych obrad oraz miłego pobytu. 

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa
Z pozdrowieniami 
Dr hab. med. Józef Kładny
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego

Goście zaproszeni:

Prof. Jan Lubiński PAM Szczecin 
Prof. Marek Dobosz AM Gdańsk
Prof. Piotr Krokowicz AM Poznań
Prof.Wojciech Zegarski AM Bydgoszcz
Prof. Krzysztof Leksowski AM Bydgoszcz
Prof. Zbigniew Śledziński AM Gdańsk
Prof. Krzysztof Zieniewicz AMWarszawa
Prof. Mariusz Frączek AMWarszawa
Doc. Tomasz Urbanek ŚAM Katowice
Doc. Tomasz Grodzki PAM Szczecin
Doc. Janusz Menkiszak PAM Szczecin
Doc. Marek Kamiński PAM Szczecin

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący

Dr hab. med. Józef Kładny
Dr med. Tariq Al.- Amawi
Lek. med. Piotr Wojtasik

Ramowy program III Zach. Dni Chir. 2007

Piątek 16.11.2007- 

- przyjazd i zakwaterowanie uczestników ( pokoje 2 osobowe), przewidujemy krótką 2-3 godzinną sesję sponsorowaną od godz. 17-tej. Kolacja- przy muzyce w kawiarni Perła

Sobota 17.11.2007 

śniadanie, a od ok. godz. 9-tej- obrady 9 2 sesje0 do godziny ok.19-tej z przerwą na obiad = serwisy kawowe. O godz. 20.30 - kolacja bankietowa 9oprawa muzyczna- zespół0

Niedziela 18.11.2007

- śniadanie, wyjazd uczestników