ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

ZACHODNIOPOMOSKI ODDZIAŁ
TOWARZYSTWA CHIRURÓW POLSKICH

Ma zaszczyt zaprosić na zebranie naukowe, które odbędzie się
w dniu 15.12.2007, godzina 10:00
Klub Pracowników Nauki
Ul. Wielkopolska 19, Szczecin

Program zebrania:

Zebranie Zarządu Głównego TChP 16.11.2007 - Wrocław                 5 min 
Kamiński M.

Część naukowa

Techniki małoinwazyjne w chirurgii:

  1. Porównanie laparoskopowych i klasycznych operacji łagodnych guzów nadnerczy.   

Lubikowski J., Szajko M., Łokaj M.                                                                       15 min
Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej  - Samodzielny Publiczny Szpital      Zespolony w Szczecinie.

  1. Porównanie operacji laparoskopowych guzów nadnerczy czynnych i niemych hormonalnie.                                                                                                             15 min

Lubikowski J., Szajko M., Łokaj M
Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej - Samodzielny Publiczny Szpital Zespolony w Szczecinie

  1. Porównanie wyników leczenia złamania nasady dalszej kości promieniowej metodą zachowawczą i przezskórnym zespoleniem drutami Kirschnera.

      Janowski P.                                                                                                20 min
Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki PAM.

 

Część szkoleniowa

Współczesne trendy leczenia urazowych uszkodzeń ruchu. 
Bohatyrewicz A.,         Karaczan M.                                                                    30 min
Katedra i Klinika  Ortopedii i Traumatologii PAM

 Kliniczne żywienie enteralneSell M.                                                           10 min
      Przedstawiciel medyczny firmy  Nutricia - Dział Żywności Medycznej


Dyskusja, wolne wnioski.