Szanowni Państwo,Koleżanki i Koledzy!

Szanowni Państwo,

IV Zachodniopomorskie Dni Chirurgiczne
14-16 listopada 2008 r.
Pogorzelica
Hotel "Bocianie Gniazdo"
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

Z ogromną przyjemnością zapraszam na IV Zachodniopomorskie Dni Chirurgiczne, które odbędą się w dniach 14-16 listopada 2008 roku w hotelu "Bocianie Gniazdo" W Pogorzelicy. 
Tematami wiodącymi będą: powikłania chirurgiczne cukrzycy (stopa cukrzycowa), urazy jamy brzusznej i nowotwory piersi, - przedstawiane w 3 sesjach oraz tematy różne jako sesja 4. Wzorem lat ubiegłych wykłady wiodące poprowadzą znane autorytety z kraju, jak również profesorowie z Pomorskiej Akademii Medycznej. Jednak zasadnicza formuła nie ulega zmianie- jest to spotkanie chirurgów pracujących w regionie stąd przede wszystkim prośba do Państwa o aktywne przedstawienie dorobku własnego. 
Planujemy także zorganizowanie w sobotę 15 listopada warsztatów dla Pań pielęgniarek z dwoma tematami wiodącymi: opieka nad chorym ze stomią i opieka nad chorym ze stopą cukrzycową. 
Liczę na Państwa zainteresowanie i aktywne uczestnictwo, proszę zatem o nadsyłanie tematów prezentacji ( również filmów) i ewentualnie streszczeń do dnia 10 października b.r. Chcielibyśmy bowiem do 24 października przesłać Państwu szczegółowy program spotkania.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa
Z pozdrowieniami
Dr hab. med. prof. nadzw PAM Józef Kładny

Zgłaszanie uczestnictwa:

Osoby zgłaszające udział prosimy o przesłanie Karty Zgłoszeniowej wraz z kserokopią dowodów wpłat w terminie do 30.09.2008 r. drogą e-mailową, faksem lub pocztą

Osoby zgłaszające czynny udział prosimy o przesłanie tematów do 30.09.2008 drogą e-mailową, faksem lub pocztą

Kontakt

Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
ul. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
Tel. 91-4661160
Fax 91 4661170
Email: jkladny@sci.pam.szczecin.pl

 

Ramowy program 
IV Zachodniopomorskich Dni Chirurgicznych

Piątek14.11.2008  
przyjazd i zakwaterowanie uczestników (pokoje 2 osobowe),
Wykład sponsorowany, lub jedna z sesji w godz: 16.30 - 19-ta
20.00 - kolacja grillowa, a dla chętnych wieczór przy muzyce w kawiarni Perła

Sobota 15.11.2008r 
od godz. 9-tej -obrady (3 sesje) do godziny ok. 19 tej z przerwą na obiad + serwisy kawowe. 
Po pierwszej sesji (powikłania chirurgiczne cukrzycy) odbędą się równolegle warsztaty dla Pań pielęgniarek: I grupa- opieka nad chorym ze stomią i II grupa- opieka nad chorym ze stopą cukrzycową ( w tym prezentacje praktyczne)

Od godz 20.30 - bankiet ( oprawa muzyczna- zespół)

Niedziela 16.11.2008r 
śniadanie, wyjazd uczestników

Uwaga: opłata zjazdowa (300 zł) obejmuje pełen pobyt i wyżywienie (łącznie z bankietem) w w/w terminie, resztę kosztów pokrywają organizatorzy. Pobyt Pań pielęgniarek sponsorują firmy w całości.