ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH ZAPRASZA NA:

       ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI 
TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH

ZAPRASZA NA:
Konferencję naukowo-szkoleniową 
 dn. 17.10.2009 w Szczecinie

„ Współczesne leczenie żywieniowe ”

Program konferencji:

11.00 - 11.15 –Przywitanie uczestników, wprowadzenie.

11.15 - 12.45 – Żywienie pozajelitowe  w Oddziale Chirurgicznym,  dr n. med. Stanisław Kłęk

12.45 - 13.00 – „Preparaty stosowane w terapii żywienia pozajelitowego”, Piotr Grzechnik

13.00 - 13.30 – Przerwa obiadowa

13.30 - 15.00 – „Okołooperacyjne dojelitowe leczenie żywieniowe”, dr n. med. Stanisław Kłęk

15.00 - 15.15 – „Nowoczesne preparaty i sprzęt do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego” , Monika Sell

15.15 – 16.00 – „Żywienie domowe poza i dojelitowe” dr n. med. Stanisław Kłęk

16.00 – 17.15– „Zasady rozliczeń procedur żywieniowych z NFZ”, dr n. med. Stanisław Kłęk

17.15 - 17.45 – Dyskusja i wnioski

17.45 – 18.00 – Spotkanie Towarzystwa

       Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 12.X.2009, zapraszamy: 
Monika Sell: +48 660 780 200   e-mail: Monika.Sell@danone.com 
Małgorzata Putiatycka : +48 696 418 520   e-mail: Malgorzata.Putiatycka@bbraun.com

 

Miejsce spotkania:
Restauracja i Klub „U Wyszaka” ul. Mściwoja 8, 70-535 Szczecin

Uczestnicy Konferencji otrzymają 6 punktów edukacyjnych i certyfikat.