ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH ZAPRASZA NA:

POLSKIE TOWARZYSTWO ENDOKRYNOLOGICZNE
ODDZIAŁ W SZCZECINIE 
POLSKIE TOWARZYSTWO ENDOKRYNOLOGII DZIECIĘCEJ
ODDZIAŁ W SZCZECINIE 
ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

 POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY NUKLEARNEJ

ODDZIAŁ ZACHODNIOPMORSKI
TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ

 

mają zaszczyt zaprosić na zebranie naukowo-szkoleniowe pt.:

GUZY NEUROENDOKRYNNE 
– aspekty diagnostyczne i terapeutyczne

 

04. 12. 2009 r. godz. 1700

BUCHALTER
Szczecin,  Al. Wojska Polskiego 83

 

PROGRAM

 

1. Guzy neuroendokrynne w praktyce endokrynologicznej.       
dr n. med. Elżbieta Andrysiak-Mamos                                    40 min.
Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PAM, Szczecin

2. Znaczenie medycyny nuklearnej w diagnostyce i leczeniu guzów neuroendokrynnych. 
dr n. med. Norbert Szaluś                                                  45 min.
Zakład Medycyny Nuklearnej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

 

Po wykładach zapraszamy na poczęstunek.

 

Przewodniczący PTE Oddziału w Szczecinie
    prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz