Konferencja naukowo-szkoleniowa

 ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI 
TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH 
oraz POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
GASTROENTEROLOGICZNEGO

 

ZAPRASZA NA:
Konferencję naukowo-szkoleniową 
 dn. 5 marca 2011 godz. 1000

 

" Zakażenia wewnątrzbrzuszne w chirurgii"

 

MIEJSCE SPOTKANIA:
Hotel i Restauracja DWORSKI
ul. Pod Zodiakiem 2
72 - 005 Przecław / k. Szczecina  
 

 
Program zebrania:

10.00 - 10.15- prof. dr hab. n. med. Marek Kamiński - wprowadzenie

      
10.15 - 11.30 - dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

"Czynniki etiologiczne i ich rola w etiopatogenezie zakażeń wewnątrzbrzusznych z uwzględnieniem problemów terapii zakażeń szczepami wieloopornymi".

11.30 - 11.45 - przerwa kawowa

11.45 - 13.30 -  prof. dr hab. n. med. Ryszard Marciniak 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

"Antybiotykoterapia zakażeń wewnątrzbrzusznych w świetle rekomendacji IDSA".

13.30 - 13.40     lek. med. Sebastian Grzeszewski 
Kliniczny Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

"Przypadek pourazowego ropnia wątroby".

13.40 - 14.30 - prof. dr hab. n. med. Seweryn Wiechowski

"Jak rozwijała się chirurgia w ciągu 50 lat mojej działalności".

 

14.30 -        dyskusja i wnioski

  
Biorący udział w Konferencji otrzymają 3 punkty edukacyjne i certyfikat uczestnictwa.