Historia Towarzystwa!

Oddział Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich jest regionalnym Oddziałem TCP, obejmującym swą działalnością obszar Woj. Zachodniopomorskiego, zrzeszając lekarzy chirurgów Szczecińskiej , koszalińskiej i kołobrzeskiej Okręgowej Izby Lekarskiej.
Towarzystwo Chirurgów Polskich to najstarsze polskie towarzystwo naukowo-szkoleniowe lekarzy chirurgów. Założone w 1889, początkowo skupiało specjalistów wszystkich dziedzin medycyny zabiegowej. Z czasem, wraz z powołaniem odrębnych towarzystw poszczególnych specjalizacji, stało się towarzystwem chirurgów ogólnych, w dalszym ciągu pozostając towarzystwem macierzystym wszystkich specjalności zabiegowych.

Struktura Towarzystwa to: 15 oddziałów (białostocki, bydgosko-toruński, gdański, śląski, świętokrzyski, krakowski, lubelski, łódzki, warmińsko-mazurski, opolski, poznański, rzeszowski, szczeciński, warszawski, wrocławski); 6 komisji (ds. Socjalno-Zawodowych, Historyczna, ds. Kształcenia i Specjalizacji, ds. Naukowych, Opiniodawcza ds. Członków Honorowych i Członków Korespondentów TCP, Interwencyjna); 7 sekcji (Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń, Badań Podstawowych w Chirurgii, Chirurgii Endokrynologicznej, Zakażeń Chirurgicznych, Viscerosyntezy, Chirurgii Wojskowej, Chirurgii Endoskopowej).

Liczba członków Towarzystwa to blisko 3500 lekarzy różnych specjalności chirurgicznych.

Zgodnie z Statutem TCP, "członkiem zwyczajnym towarzystwa może zostać obywatel polski, który posiada dyplom ukończenia studiów lekarskich, oraz specjalizację w zakresie chirurgii, po spełnieniu określonych formalności" (podstawa: rozdz.III, § 11, pkt 2 Statut TChP)

(pobierz Statut TCP)
 

Statut Kolegium Lekarzy Chirurgów

Jest to proponowany projekt, który może być modyfikowanystatut.doc

Wydawnictwa Towarzystwa to: