Składki Członkowskie 2016

Szanowni Państwo 
Składki członkowskie TChP na rok 2016 pozostają bez zmian:

  • 180 zł - dla Członków Zwyczajnych
  • 90 zł - dla Członków Kandydatów ( chirurgów w trakcie specjalizacji )

Składkę członkowską za rok 2016 należy wpłacać na konto Towarzystwa Chirurgów Polskich:
BANK MILLENIUM 69 1160 2202 0000 0001 7352 6548
w tytule przelewu wpisując: Oddział TChP, do którego Państwo należycie, imię i nazwisko Członka TChP (nie osoby wpłacającej), pełny adres, rok za który wpłacana jest składka.

Uwaga: w tytule przelewu należy podać adres korespondencyjny, na który będzie wysyłana prenumerata Polskiego Przeglądu Chirurgicznego. W ramach opłaconej składki otrzymają Państwo prenumeratę Polskiego Przeglądu Chirurgicznego (PPCH). W celu uzyskania pełnej prenumeraty PPCH ( 12 numerów) składkę członkowską należy opłacić najpóŸniej do 30 stycznia. Uregulowanie składki w późŸniejszym terminie spowoduje, że prenumerata rozpocznie się od kolejnego miesiąca po wpłacie i potrwa do końca roku 2016. Proszę także pamiętać, że tylko Członkowie z opłaconymi składkami mogą brać udział w zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków.

Pozdrawiam
Mirka Misiewicz
Biuro Towarzystwa Chirurgów Polskich
ul. Nowiniarska 1 lok 28
00-235 Warszawa
biuro@tchp.pl
tel. 505 076 123

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, członkowie Towarzystwa Chirurgów Polskich

Składki Członkowskie 2016. Towarzystwo zwraca się z apelem o możliwie jak najszybsze wpłaty składek członkowskich za 2016 i uzupełnienia zaległych składek członkowskich.

Polski Przegląd Chirurgiczny - prenumerata

"Polski Przegląd Chirurgiczny" jest oficjalnym organem Towarzystwa Chirurgów Polskich. Ukazuje się od 1893, będąc najstarszym w Polsce i jednym z najstarszych w Europie pismem zajmującym się problematyką chirurgiczną.

więcej

Oddział Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

Oddział Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich jest regionalnym Oddziałem TCP, obejmującym swą działalnością obszar Woj. Zachodniopomorskiego, zrzeszając lekarzy chirurgów Szczecińskiej, Gryfickiej, Stargardzkiej, Gryfińskiej, Polickej, Goleniowskiej, Choszczeńskiej, Kamieńckiej, Pyrzyckiej, koszalińskiej i kołobrzeskiej Okręgowej Izby Lekarskiej.

więcej