Polski Przegląd Chirurgiczny - prenumerata

"Polski Przegląd Chirurgiczny" jest oficjalnym organem Towarzystwa Chirurgów Polskich. Ukazuje się od 1893, będąc najstarszym w Polsce i jednym z najstarszych w Europie pismem zajmującym się problematyką chirurgiczną.

 1. Pragniemy poinformować, że Zarząd Główny TChP na Walnym Zebraniu członków (wrzesień 2007) podjął decyzję o włączeniu kosztów prenumeraty Polskiego Przeglądu Chirurgicznego do składki Członkowskiej.
 2. Składka za rok 2008 wynosi 180zł i powinna być zapłacona do połowy stycznia 2008r. Składa się z dwóch części:
 3. obowiązkowej prenumeraty rocznej Przeglądu (120 zł)
 4. opłaty na rzecz Towarzystwa (60 zł), PŁATNYCH OSOBNO.
 5. Blankiety prenumeraty dostępne są na stronie internetowej (www.ppch.com.pl lub www.ppch.pl) i u przewodniczących Oddziałów.
 6. Skarbnicy Oddziałów TChP przyjmować będą opłaty na rzecz Towarzystwa po okazaniu dowodu opłacenia prenumeraty.
 7. Nowa składka zapewni wszystkim członkom 12 zeszytów Przeglądu przysłanych na wskazany adres:
 8. kolejny tom Przeglądu Piśmiennictwa Chirurgicznego,
 9. pełny dostęp do wersji elektronicznej pisma,
 10. zasobów archiwalnych oraz
 11. cztery (4) punkty edukacyjne.
 12. Dla osób pragnących publikować na łamach Przeglądu Redakcja zapewnia bezpłatne opracowanie korektorskie wersji anglojęzycznej przez amerykańską firmę Medical Journal Experts.
 13. Jednocześnie informujemy kolegów przygotowujących się do sesji egzaminacyjnej z chirurgii ogólnej, że w czasie egzaminu będzie sprawdzana znajomość piśmiennictwa chirurgicznego w oparciu o publikacje umieszczane w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym.
 14. Od początku 2007r elektroniczna pełna wersja anglojęzyczna dostępna jest w Internecie z wykorzystaniem platformy Metapress (www.metapress.com) . Pozwala to na publikację pojedynczych prac między numerami czasopisma, zaraz po ich zaakceptowaniu przez Redakcję.
 15. Podpisane:
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz - prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich
  • prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt - specjalista krajowy ds. Chirurgii Ogólnej
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Noszczyk - Redaktor Naczelny Polskiego Przeglądu Chirurgicznego