PROGRAMY SPECJALIZACJI!

PROGRAMY SPECJALIZACJI DLA LEKARZY, KTÓRZY ROZPOCZĘLI SPECJALIZACJĘ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DN. 6 SIERPNIA 2001 r.

PROGRAMY SPECJALIZACJI DLA LEKARZY KTÓRZY ROZPOCZĘLI SPECJALIZACJĘ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DN. 25 MARCA 1999 r.