Zarząd Oddział Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

Przewodniczący:
dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski

Sekretarz : Dr n. med. Tariq Al-Amawi

Skarbnik :Dr n. med.Strusiński Marek

Członkowie Zarządu :

1. prof. dr hab. n. med. Józef Kładny

2. dr hab. prof PUM Marek Kamiński

             3. dr.n. med. Grzegorz Wojciechowski

4. dr n. med. Jacek Kargul

             5. dr n. med. Tadeusz Wróblewski

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący : Dr n. med. Mirosław Halczak

Członek : dr. n. med. Marcin Kwietniak

Członek : Dr n. med. Piotr Wojtasik